Pilgrimsvandring

At blive fornyet ved at rejse er en ældgammel erfaring. Gennem pilgrimsvandringen udvides perspektivet, så det at følge en vej ikke bare bliver en ydre rejse, men også en indre. På en pilgrimsrejse er det ikke hensigten at opleve så meget som muligt, men at få lejlighed til ro, eftertanke, selvbesindelse og nærvær.

Danmark har i mere end 1000 år været transitland for skandinaviske pilgrimme, som har vandret sydover til de store valfartssteder i Europa – f.eks. Jerusalem, Rom og Santiago de Compostela. Nordover har der været bevægelse mod de store nordiske valfartsmål, særligt Trondheim i Norge og Vadstena i Sverige.

Det er der også i øget omfang i dag, hvor pilgrimsvandringer bliver stadigt mere populære.

To moderne pilgrimsvandreruter forbinder Lolland og Falster, med krydspunkt i Maribo.

De to ruter er Den Danske Klosterrute og Santiago-ruten, som på hver sin måde har til formål at lede den besøgende gennem de danske kirke- og kulturlandskaber, og samtidig skabe forbindelse til andre pilgrimsveje i Europa.

Hermed bliver det muligt at se sig selv som vejfarende i et krydsfelt mellem lokal og international tradition.

Den ny Klosterrute

En sammenhængende vandrerute gennem stiftet, som blev udgivet som bog-publikation på forlaget Unitas i foråret 2016. Ruten bevæger sig fra Vordingborg mod Nykøbing, videre sydover mod Kettinge og Nysted, nordover igen mod Maribo, og via Bandholm og Kragenæs over Halsted og Nakskov til Tårs.

Santiagoruten på Lolland-Falster

Santiago ruten har som Klosterruten til formål at lede den besøgende gennem de danske kirke- og kulturlandskaber, og samtidig skabe forbindelse til andre pilgrimsveje i Europa. Hermed bliver det muligt at se sig selv som vejfarende i et krydsfelt mellem lokal og international tradition.

Naturpark Maribo

I umiddelbar nærhed til Pilgrimshuset i Maribo er Naturpark Maribo med 4 søer - Søndersø, Røgbølle sø, Hejrede sø og Nørresø, skove, et varieret dyre- og planteliv, kulturlandskaber og en spændende historie. Mange gode ruter at vandre langs søerne og i skovene.

Munkevejen

En tematiseret cykelrute. Den kommer forbi historiske steder, der vidner om kristendommens udbredelse og dens betydning for vores kulturarv. Samtidigt nydes og formidles den unikke natur og de mange købstæder og landsbyer.

Translate / Übersetzen