Loading Events

Læsekreds om personalismen 1, PilgrimsHuset, kl. 19.00-20.30

Domprovst Anne Reiter og pilgrimspræst Charlotte Backhaus inviterer til samtale om bogen ”Personalisme” af Emmanuel Mounier. Bogen er nyudgivet af tænketanken Cura. Den kan bestilles hos boghandleren og koster 199,-kr

Om Personalismen:

Den traditionelle måde at tænke politik og samfund på er ved at have udspillet sin rolle. Vi har brug for nogle nye pejlemærker for, hvordan vores private og fælles liv kan være, vokse og virke. Det indebærer et opgør med både en sig-selv-nok-individualisme, en forbrug-gør-mig-lykkelig-materialisme og en staten-klarer-nok-tingene-passivisering.

Personalismen er et glemt, men gyldent menneskesyn, der forsøger at indkredse, hvad et menneske er og tage de sociale og samfundsmæssige konsekvenser af det. Det bygger bl.a. på Martin Buber og Emmanuel Levinas’ tænkning og har været en inspirationskilde for Martin Luther Kong, Desmond Tutu og andre store skikkelser i nyere historie.

Mennesket er ifølge personalismen relationelt, engageret og værdigt. Personen og relationen mellem personer er udgangspunktet for alt: Mennesket har en iboende værdighed og den gode relation mellem mennesker er altafgørende for det gode, engagerede liv og det gode samfund.

Tilmelding til læsekredsen til Anne Reiter på mail: abre@km.dk Det koster ikke noget at være med.

Translate / Übersetzen